Audyt Kierowcy

Defensive Driving Course

Masz uprawnienia?

Posiadanie Prawa jazdy to dziś niemal obowiązek. Niestety sam fakt posiadania uprawnień wcale nie potwierdza posiadania umiejętności użytkowania pojazdu w sposób bezpieczny, rozsądny, zgodny w przepisami i ekonomiczny.

A czy masz umiejętności?

Osoby powiadające Prawo jazdy ale nie użytkujące pojazdów szybko tracą umiejętności kierowania. Częste zmiany obowiązujących przepisów nie pomagają, a emocje związane z uczestnictwem w ruchu zwiększają liczbę popełnianych błędów.

Na czym polega Audyt Kierowcy?

Audyt, to doskonała forma zarówno weryfikacji swoich umiejętności jak i podniesienia kwalifikacji w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.

Zobacz na czym polega audyt.

Szkolenie bezpiecznej jazdy szczecin, doskonalenie techniki jazdy w szczecinie

" - Najtańszy samochód na świecie?

- SŁUŻBOWY! "

Posiadanie Prawa jazdy potwierdza jedynie posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem jednak często nie potwierdza, że kierowca potrafi prowadzić samochód sprawnie, bezpiecznie, zgodnie z przepisami oraz dba o właściwą i ekonomiczną eksploatację pojazdu.

Pracodawca przydzielając pojazd służbowy chętniej zatrudni osobę o zweryfikowanych umiejętnościach w prowadzeniu pojazdu, dlatego zdobądź Certyfikat Kompetencji Kierowcy

87 % wypadków ma miejsce w dobrych i bardzo dobry warunkach atmosferycznych

kolizja samochodów kierowanych przez kierowców bez szkolenia z  bezpiecznej jazdy

*) "WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2018 ROKU" Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.