Możesz otrzymać dofinansowanie do szkolenia

Dofinansowanie szkoleń przysługuje:

  1. Pracownikom etatowym firm
  2. Pracownikom firm zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia i umów cywilno-prawnych
  3. Osobom prowadząc działalność gospodarczą

Uzyskanie wsparcia wymaga porozumienia z Pracodawcą

PRZEBIEG PROCEDURY DOFINANSOWANIA

dla PRACODAWCY

1. Wejdź na BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH, załóż konto uczestnika indywidualnego, po czym załóż profil uczestnika instytucjonalnego czyli przedsiębiorcy korzystającego w usług rozwojowych (swojej firmy) i wybierz kurs. W przypadku braku usługi w satysfakcjonującym terminie zadzwoń do nas.

2. Wypełnij elektronicznie Dokumenty zgłoszeniowe. Jeżeli masz wątpliwości jak wypełnić zadzwoń – tel. 91 3129 223 oraz 91 4283 652.

3. Jeżeli napotkasz na problemy lub będziesz mieć wątpliwości – Mobilny Doradca bezpłatnie pomoże w łatwy i bezproblemowy sposób przejść procedurę aplikowania do udziału w projekcie dofinansowania szkoleń pracowników. Zgodnie z regulaminem możesz otrzymać do 6000 zł łącznie na wszystkie zamówione szkolenia na jednego pracownika (jeden PESEL).

4. Podpisz elektronicznie Umowę wsparcia o refundację kosztów usługi rozwojowej.

5. Skontaktuj się z nami i zapisz pracownika na konkretne szkolenie. Dokonaj opłaty na podstawie otrzymanej Faktury Proforma.

6. Skieruj Pracownika na szkolenie. Będzie ono realizowane zgodnie z ofertą wybranego szkolenia.

7. Po ukończeniu szkolenia w Akademii (jeszcze przed praktycznym egzaminem państwowym - jeżeli dotyczy) - w porozumieniu z pracownikiem wypełnij w Bazie Usług Rozwojowych ankiety oceniające naszą usługę rozwojową.

8. Prześlij za pomocą Platformy otrzymaną od Akademii fakturę za szkolenie.

9. W terminie do 7 dni od zatwierdzenia przesłanych ankiet i dokumentu rozliczeniowego na firmowy rachunek bankowy otrzymasz refundację szkolenia.